Till startsidanRytmisk rörelseträning och reflexintegreringMassage & InlärningReferenserkontakta Lena

Lena Lorenzen

Dipl.Massageterapeut
Cert.Massör
Cert.Personlig Tränare

Välkommen till Aktiv inlärning

Rytmisk rörelseträning med reflexintegrering

Genom denna träning så upparbetas balansen mellan våra olika sinnen. Det är ett reflexstimulerande/hämmande program som består av speciella rörelser som utförs ungefär 10-15 minuter per dag under en period. Metoden använder jag t ex. vid problem som läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, käkproblem (tandgnissling), låg stresstolerans, ljud- och ljuskänslighet, nack- och ryggproblem, visuella problem.

Metoden undervisas på Centrum för Rytmisk rörelseträning i Solna.

Massage & Inlärningssvårigheter

Under de åren jag har arbetat med metoden har jag inte träffat på någon som inte har lyckats förbättra sin förmåga efter träningsprogrammet. Metoden har visat sig ge goda resultat vid alla inlärningssvårigheter som medför läs- och skrivsvårigheter (understimulans, överstimulans, koncentrationssvårigheter, matematiska svårigheter).

Detta är ett intensivt program där vi tränar det som inte fungerar med hjälp av enkla övningar. Träningen är rolig och resultaten visar sig fort vilket stimulerar till fortsatt träning.

Metoden har visat sig lika effektiv för både barn och vuxna och för mig är det en stor glädje att se att mina elever får ökat självförtroende, större koncentrationsförmåga och att de klarar av läsning och skrivning utan att behöva kämpa längre.

Metoden undervisas på Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm sedan 1997.

Helhetssyn

På vilket sätt kan motoriska avvikelser skapa problem för inlärning och vad beror det på? Hur kan man förstå att vissa barn och ungdomar inte "hinner med" utan ständigt " blir efter"? Har barnen den grundutrustning som är väsentlig för inlärning?

Mitt arbete och mitt engagemang för barn och ungdomar med olika typer av inlärningsproblem grundar sig i min holistiska syn på människan och dess utveckling. En stor och viktig uppgift i mitt arbete är att dela med mig av de kunskaper och erfarenheter jag har inom motorisk och sensorisk träning till föräldrar och skolpersonal. En reflexbedömning kan ge en snabb inblick i ett barns motoriska utveckling. Denna medvetenhet skapar möjligheter till att förstå ett barns beteende och är första steget till förändring.

En ökad kunskap om vårt förhållningssätt som pedagoger och om vad barn har med sig i bagaget av kunskaper och erfarenheter när de börjar skolan vill bidra till "en skola för alla" och ge oss möjligheter till att lyckas utifrån våra förutsättningar. Som lärare och sociala rollmodeller så tror jag vi har mycket att vinna genom att våga tänka ur flera perspektiv och utmana oss själva för att på så sätt utvecklas.

Som ett led i min egen utveckling har jag studerat Specialpedagogik tal-, läs- och skrivsvårigheter, utveckling och hinder vid Umeå Universitet.

Norra Hökåsvägen 6, 722 31 Västerås | info@aktivinlarning.se | 073-8184980